neljapäev, 24. juuni 2010

lissaboniseerimine

Lissaboni lepingu järel tuleb hulk asju sellega kooskõlla viia, ja muidugi tekkis selle kohta tegusõna – lissaboniseerimine või lissabonistamine. Tea kas kunagi võiks mõnda asja kogu Euroopa heaks ka tallinnastada...